Werkwijze STAAL letselschade

U heeft letselschade opgelopen in Frankrijk…

Wanneer u in Frankrijk buiten uw schuld schuld betrokken raakt bij een verkeersongeval, zorgt Staal ervoor dat u op een professionele en betrokken wijze uw schade vergoed krijgt! 
U heeft persoonlijk contact met een van onze schade-experts die u gedurende het hele letselschade proces bijstaat en bekend is met de Franse wetgeving. Deze is niet alleen uw juridische vertegenwoordiger, maar ook uw vertrouwenspersoon aan wie u veilig en discreet vragen aan kunt stellen en die u kan helpen bij moeilijke gesprekken.

Transaction Penale Large

Onze werkwijze is als volgt

1. Een kosteloos adviesgesprek
U kunt ons te allen tijden bellen voor een gratis advies. Dit verplicht u tot niets, maar kan u wel extra duidelijkheid verschaffen over uw situatie. Bel: +31 6 41 36 17 07‬

2. Inventarisatie van uw letselschade
Onze gespecialiseerde schade-expert komt bij u aan huis om de zaken met u door te nemen. Hoe het ongeval exact is verlopen en welke lichamelijk en/of emotionele schade u hebt opgelopen. De specialist gaat vervolgens direct met de urgente schade aan de slag.

3. Wie is aansprakelijk voor uw schade?
De aansprakelijkheid vastleggen kan minder eenvoudig zijn dan u misschien verwacht. De Franse verzekeringsmaatschappij kan namelijk claimen dat u zelf schuld heeft aan een ongeval. Taalproblemen en verschillen in wetgeving maken het voor Nederlandse bemiddelaars extra moeilijk om uw recht te halen. Staal kent de Franse verzekeraars en is daarom een betere tegenpartij.

4. Contact met de tegenpartij
Onze schade-experts onderhouden in Frankrijk het contact met de verzekeraar of met de veroorzaker van het ongeval. Zonodig zullen zij aansturen op een voorschotbetaling

5. Medisch begeleiding tijdens uw herstel
Als u dat wenst kan een Franse medisch adviseur een inschatting maken van de herstelperiode, revalidatie en eventueel blijvende invaliditeit. Het is belangrijk dat dit gebeurt door een erkende Franse specialist. In verband met de taal zal daar indien nodig een vertegenwoordiger van Staal bij zijn.
In Nederland begeleiden wij u ook bij de re-integratie in uw werkomgeving, eventuele opvang thuis en woningaanpassing.

6. Afrondend onafhankelijk medisch onderzoek
Met een onafhankelijk medisch onderzoek wordt vastgesteld wanneer de behandeling is afgerond. Dit kan zijn wanneer u volledig hersteld bent, maar ook wanneer er geen verder herstel meer te verwachten is.

7. Vaststelling en uitkering van de schadevergoeding
Uiteindelijk wordt de definitieve schadesom vastgesteld. Dit kan zowel directe als indirecte schade zijn, waarbij ook gekeken wordt naar de gevolgen voor uw toekomst. Staal zorgt ook voor de uitkering van de vastgestelde schade.

Géén kosten: No cure no pay

Nocure Nopay

Staal letselschade Frankrijk werkt op no cure–no pay basis. Dat betekent dat u alleen een vergoeding betaalt voor onze bemiddeling, als u in aanmerking komt voor schadeloosstelling. In dat geval brengen wij voor schade zaken in Frankrijk 20% van het resultaat als honorarium in rekening. Zo ziet u zich nooit geconfronteerd met de juridische kosten die soms hoger blijken te zijn dan het resultaat.