STAAL: Letselschade specialist Frankrijk

Lees meer

Ander land, ander rechtstelsel

Justice

Wanneer u tijdens uw vakantie in Frankrijk een verkeersongeluk krijgt, dan valt dit onder de Franse wetgeving. Veel Nederlandse advocaten zien dit als een lastige situatie, omdat zij niet goed bekend zijn met de gang van zaken aldaar. Staal ziet dit juist als een voordeel omdat letselschadevergoeding en smartengeld in Frankrijk veel beter geregeld zijn dan in Nederland. Uw schadeclaim wordt naar Frans recht vergoed en is doorgaans ruimer (zie ook onze praktijkvoorbeelden).

Uw schadeclaim bij de tegenpartij in Frankrijk

Wanneer u uw schade wilt verhalen in Frankrijk dan krijgt u te maken met een Franse verzekeraar die er alles aan zal doen om de vergoeding zo laag mogelijk te houden. Taalproblemen en verschillen in wetgeving maken het voor Nederlandse bemiddelaars extra moeilijk om uw recht te halen. Staal kent de Franse verzekeraars en is een gespecialiseerde begeleider van verkeersslachtoffers in Frankrijk.

Schadeclaim

Geen taalbarriere of juridische verwarring

Bellen Na Schade

Staal heeft letselschadespecialisten in zowel Nederland als Frankrijk, waardoor u vanuit uw eigen omgeving verzekerd bent van optimale bijstand zonder taalproblemen. Maar ook in Frankrijk kunt u op onze hulp rekenen. Zo kunnen wij zorgen voor een onafhankelijk medische specialist wanneer u een medische keuring moet ondergaan.

Franse zusterorganisatie Adraco

Voor letselschadeslachtoffers in Frankrijk werkt STAAL samen met zusterorganisatie ADRACO. Zij is gespecialiseerd in verkeersongevallen. Via STAAL krijgt u zo direct de toegang tot alle (rechts -)hulp in Frankrijk. Deze bestaat uit begeleiding bij gerechtelijke procedures in Frankrijk, assistentie door een gespecialiseerde Franse advocaat, medisch onderzoek door eigen medische experts, het opbouwen van een Frans dossier, het vrijmaken van voorschotbetalingen door Franse verzekeraars, het verzorgen van algehele schadeafwikkeling tot en met het incasseren voor slachtoffers van de schadeloosstelling.

ADRACO heeft een bestaande infrastructuur die in de loop der jaren haar efficiëntie en degelijkheid heeft bewezen. Zij beheert samen met tientallen gespecialiseerde letselschadeadvocaten en medische experts een zeer groot aantal letselschadedossiers voor haar leden.