Nederlandse automobilist betrokken bij een verkeersongeval in Frankrijk.

De auto waarin onze cliënt was, werd door een vrachtwagen van achteren aangereden. Cliënt liep hierdoor een dwarslaesie op. Staal letselschade zorgde voor een terechte letselschadevergoeding.

De toedracht van dit ongeval alsmede de non-coöperatieve opstelling van de Franse verzekeraar waren wat verwonderlijk. Het ongeval vond plaats terwijl cliënt op de Franse autoroute een tolstation uitreed. Daarbij werd hij door een achteropkomende vrachtwagen, die eveneens het tolpoortje was gepasseerd, van achteren aangereden.

Peage Frankrijk ongeval bij tolstation

Dit terwijl de uitritten van de talrijke tolpoorten op die vroege ochtend geheel leeg waren van elk verkeer, behalve cliënts’ auto en de bewuste vrachtwagen. Ondanks dat het “uitrit emplacement” een oppervlakte van meerdere voetbalvelden beslaat, presteerde de vrachtwagen in kwestie het meerdere keren op de achterkant van de auto van cliënt in te bonken; de enige aanwezige (!) personenwagen op dit op emplacement.

Het gevolg voor cliënt was een dwarslaesie en dientengevolge een ernstig gehandicapt leven.

Op het moment dat cliënt de hulp van Staal Letselschade inriep was cliënts’ eigen WA Automobiel verzekeraar al doende te proberen om, in samenspraak met de Nederlandse correspondent van de Franse verzekeraar, de zeer ernstig gewonde Nederlandse automobilist in een verwijtbare medeschuld situatie te manoeuvreren.

Zowel de Franse verzekeraar als haar Nederlandse correspondent maakte daarbij overduidelijk misbruik van de situatie. Enerzijds was deze gelegen in het feit dat de Nederlandse bestuurder ernstig voor het leven gehandicapt was geraakt. Met alle ontreddering dat zulks voor het slachtoffer en zijn gezin met zich meebrengt. Anderzijds het feit dat het slachtoffer wanhopig op zoek was naar (en dringend nodig had) een ruime voorschotbetaling, om de grote onverwachte onkosten die op dit gezin af kwamen het hoofd te kunnen bieden.

Staal Letselschade heeft onmiddellijk elk direct contact tussen het slachtoffer en zijn familie met deze “ samenwerkende” verzekeraars geblokkeerd. Daarbij heeft Staal Letselschade het toewijzen van een aanvullende voorschotbetaling zelf direct met de Franse verzekeraar ter hand genomen en verkregen.

Vrij spoedig kon er ten woonhuize van het slachtoffer zelf in Nederland een keuring worden georganiseerd. Waarbij uitzonderingsgewijs de Franse keuringsarts die de verzekeraar had aangesteld, naar Nederland afreisde om samen met de keuringsarts van Staal Letselschade de cliënt te keuren.

Het had heel wat voeten in aarde om vervolgens de tekst van het keuringsrapport in de definitieve versie in overeenstemming te brengen met het zwaar lichamelijk letsel dat een dwarslaesie voor een slachtoffer veroorzaakt. Met alle social, financieel- en maatschappelijke gevolgen van dien.

Staal letselschade heeft uiteindelijk tezamen met haar keuringsarts na 6 maanden de definitieve tekst van het keuringsrapport, dat recht doet aan alle gevolgen voor het slachtoffer, kunnen aanbieden.

Inmiddels had Staal Letselschade deze zaak bij de bevoegde rechtbank aangebracht, de volledige schadestaat gedeponeerd en het definitieve keuringsrapport aan de rechtbank overgelegd.

De rechtbank heeft in haar beslissing de door Staal Letselschade opgestelde schadestaat gehonoreerd, waarbij aan cliënt ook de kosten voor de aanschaf van een aangepaste woning, een volledig aangepaste auto mobiel met een extra bedrag voor de tussentijdse vervanging ervan en alle andere schade componenten werden vergoed. Zelfs die van een volledig aangepaste camper. Teneinde client, die al met vervroegd pensioen was gegaan, de mogelijkheid te blijven bieden om ook vakantie te vieren en reizen te maken. Zoals hij voor het ongeval deed door er met diens caravan op uit te trekken.

Ook is desgevraagd aan de Franse verzekeraar een boete opgelegd voor het te laat doen van een uitkerings voorstel; deze opgelegde boete alleen al beloopt het enorme bedrag van een half miljoen Euro.