Nederlandse Motorrijder betrokken bij ernstig verkeersongeval Frankrijk.

Een Nederlandse motorrijder raakt tijdens zijn vakantie buiten zijn schuld om betrokken bij een verkeersongeval en loopt daarbij zeer ernstig letsel op. Hij moet uiteindelijk de behandelend medici volgen, die hem met klem adviseren zijn linker onderbeen vanaf onder de knie te amputeren. Tevens heeft hij vrij ernstig schouderletsel.

Motorrijder betrokken bij ernstig verkeersongeval Frankrijk

Ten gevolge van het letsel verliest hij ook zijn vaste dienstbetrekking bij zijn werkgever. In plaats van loon krijgt hij, vanaf de datum van het ongeval tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, een arbeidsongeschiktheids uitkering op basis van 80/100% validiteit.

Onze cliënt wordt meerdere malen gekeurd door Franse keuringsartsen, waarbij de Franse verzekeraar een keuringsarts aanwijst. Staal Letselschade vaardigt vervolgens ook haar keuringsarts af om de cliënt bij te staan.

Uiteindelijk worden in de definitieve medisch-juridische conclusies in het keuringsrapport zowel het letsel met betrekking tot de amputatie, alsook die ten gevolge van het schouderletsel erkend. Dit ondanks serieuze tegenwerking hierin van de zijde van de keuringsarts van de verzekeraar. Onze keuringsarts had, bij gelegenheid van de keuring, een “zeer levendige” argumenten uitwisseling met de keuringsarts van de verzekeraar. Uiteindelijk werd deze door de gerechterlijke keuringsdeskundige terecht in het voordeel van het slachtoffer beslist.

Onze cliënt krijgt recht op alle denkbare protheses (dagelijkse-, reserve-, sport-, en bad-protheses) en ontvangt eveneens voldoende vergoeding, om in de toekomst de kosten voor het onderhoud en vervanging van deze ultramoderne Bionic protheses te betalen. Er wordt onze cliënt terecht een vergoeding toegekend om de meest geavanceerde protheses te kunnen aanschaffen, waarvan de aanschafprijs door de sociale vergoedings instanties en Zorgverzekeraars niet wordt vergoed. En waarvan de aanschafkosten veelvouden zijn van de reguliere vergoedingen van de Zorgverzekeringen.

Reden temeer om slachtoffers door onze deskundigen te doen bijstaan, om ervoor te zorgen dat zij het meest geavanceerd orthopedisch materiaal kunnen aanschaffen. Dit prothese materiaal is voor het slachtoffer een grote steun in het dagelijks bestaan. De zeer hoge aanschafkosten hiervan worden door de Zorgverzekeringen niet vergoed.

Staal letselschade heeft voor haar cliënt een rechtbankprocedure in Frankrijk moeten voeren, omdat de verzekeraar niet bereid bleek om de noodzakelijke gelden op vrijwillige basis vrij te maken om alle in de schadestaat opgenomen schadecomponenten te vergoeden. Het was teleurstellend, maar niet verwonderlijk te hebben moeten constateren, dat ook hier weer een Franse verzekeraar het zonder blikken of blozen aandurfde om betaling van een voorschotbedrag van € 8000,- (!!) voor te stellen. Dit terwijl in de procedure meer dan duidelijk was gebleken dat een vergoeding van enkele miljoenen hier op zijn plaats zou zijn. Het was zelfs nodig om in afwachting van de einduitspraak, de president van de rechtbank in kort geding te vragen de verzekeraar te veroordelen om aan cliënt een voorschot te betalen van €500.000,- in plaats van het door de verzekeraar voorgestelde bedragje.

Zowel de voorschottoekenning als de eindbeslissing van de rechtbank was geheel conform hetgeen Staal Letselschade voor onze cliënt had gevorderd. Alle schade componenten werden toegewezen.

Cliënt krijgt tot aan diens pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling op diens wao-uitkering tot aan 100% van zijn laatst verdiende loon. Tevens wordt daarbij een vergoeding toegekend ter compensatie van een lagere pensioengrondslag, zodat ook na het pensioen cliënt geen inkomstenderving heeft.

De directe familieleden van onze cliënt motorrijder krijgen elk een uitkering smartengeld, ook wel affectieschade genoemd.

Uiteindelijk is het cliënt zelfs gelukt om met diens schadeloosstelling zich een prachtige nieuwe motor aan te schaffen. Deze heeft hij uit de verkregen schadepenningen aan zijn handicap kunnen aanpassen. Hierdoor is het mogelijk geworden om zijn passie van het motorrijden en het maken van reizen te kunnen blijven uitoefenen.