Weer motorrijder in Frankrijk betrokken bij een verkeersongeval

Al in het beginstadium van het eigen beheer door het slachtoffer van diens letselschade dossier, vraagt cliënt Staal Letselschade om hulp om het beheer van zijn dossier ter hand te nemen. Cliënt werd verpleegd in diens eigen woning. Omdat hij als zelfstandig ondernemer werkzaam was, stond zijn bed in een zijvleugel van zijn kantoor. Hierdoor kon cliënt nog zoveel mogelijk de werkzaamheden in diens bedrijf blijven volgen.

Motorrijder Frankrijk

Een situatie verre van ideaal, zodat we van de verzekeraar toestemming verkregen om de hulp van derden in te roepen. Deze waren voor de voortgang van het bedrijf onvermijdelijk om cliënt bij diens management werkzaamheden bij te staan en desnodig te vervangen;

Dit dossier kon door Staal Letselschade op de gebruikelijke wijze worden afgewikkeld. Er werden meerdere tussentijdse keuringen verricht en de noodzakelijke voorschot- betalingen gedaan. Uiteindelijk kon het dossier na een definitieve keuring en een verkregen correct keuringsrapport, in der Minne met de verzekeringsmaatschappij afgewikkeld worden. De verzekeraar accepteerde de opgestelde schadestaat en de omvangrijke schadepost. Waarvan de kosten van vervanging van cliënt als directeur manager van diens eigen bedrijf integraal werden betaald. Met inbegrip van de salariscomponent, de sociale lasten en alle reis -en verblijfkosten. Ook werden alle overige letselschade componenten conform de aangeboden schadestaat uitgekeerd.

Doordat cliënt in diens bedrijf tijdelijk kon worden vervangen door competente managers en verkopers, kon het bedrijf van cliënt gedurende de jaren tussen de datum van het ongeval en de datum waarop de schadepenningen feitelijk werden uitgekeerd, min of meer normaal door functioneren en bleef het bedrijf “gezond”.

Cliënt kon jaren later, toen zijn letsel de fase van een medische eindtoestand achter zich had gelaten, zijn bedrijf voor een goede prijs en onder gunstige management aan derden verkopen.