STAAL zorgt voor de juiste vergoeding

Na een ongeluk in Frankrijk hebben nabestaanden vaak recht op affectieschade. De Franse verzekeraars keren die echter niet graag uit, en houden de hoogte van het bedrag het liefst zo laag mogelijk. De letselschadespecialisten van STAAL stellen alles in het werk om voor nabestaanden de vergoeding te krijgen waarop zij recht hebben. Met succes, zoals onlangs bleek nadat een vrouw omkwam bij een ongeval in Frankrijk.

Nocure Nopay

Anders dan Nederland kent de wetgeving in Frankrijk wel een vergoeding voor affectieschade. Mensen krijgen die wanneer iemand in hun naaste omgeving door schuld van een ander verongelukt of ernstig gewond raakt. Franse verzekeraars keren deze vergoeding voor letselschade echter niet graag uit. Om mensen toch de vergoeding te geven waarop zij recht hebben, is kennis van de Franse wet nodig. Staal heeft die expertise en ervaring in huis. Zo bleek onlangs weer toen onze letselschadespecialisten de belangen behartigden van een Nederlands echtpaar.

Ongeluk in Frankrijk Hun dochter verblijft tijdens de zomer van 2010 vanwege haar studie in Frankrijk. Zij fietst ‘s ochtends naar haar stageplek, wanneer een vrachtwagen haar vanuit dezelfde rijrichting nadert. De chauffeur haalt de studente in, waarna de jonge vrouw in de zogenaamde dode hoek van de zijspiegel verdwijnt. De chauffeur ziet haar over het hoofd, en rijdt de studente aan. Ze overleeft het ongeval in Frankrijk niet.

Vergoeding affectieschade De ouders krijgen in eerste instantie hulp van een advocaat in Frankrijk. Hij zorgt ervoor dat de familie een vergoeding krijgt voor de geleden affectieschade. Echter, de familie uit Nederland heeft er geen goed gevoel bij. Volgens hen heeft de Franse advocaat zich er te makkelijk vanaf gemaakt. Voor de ouders van de studente reden om contact op te nemen met STAAL en zusterorganisatie ADRACO.

40 procent hoger Op verzoek van de familie gaan onze specialisten aan de slag voor een hogere vergoeding voor affectieschade. Met succes: uiteindelijk krijgen de ouders van de verzekeraar in Frankrijk een bedrag dat 40 procent hoger ligt dan de oorspronkelijke vergoeding voor de letselschade. Ook de broers en de grootouders van beide kanten krijgen een vergoeding.

Fietsen in Frankrijk STAAL en ADRACO behandelden in 2010 meer dan 50 zaken waarbij fietsers door een ongeluk in Frankrijk om het leven kwamen. Een fors aantal, waarbij niet zelden drank in het spel was. Hoewel veruit de meeste automobilisten in Frankrijk rekening houden met fietsers, zijn er ook bestuurders die zich minder goed aan de regels houden. Wie gaat fietsen in Frankrijk, doet er goed aan constant alert te zijn op achteropkomende voertuigen. En als het even kan de fietsroutes op te zoeken waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen.