Praktijkvoorbeelden letselschade Frankrijk

Vrachtwagenchauffeur betrokken bij ongeluk in Frankrijk

Een vrachtwagenchauffeur van 39 jaar krijgt een verkeersongeval tijdens het werk. Hij raakt daardoor algeheel arbeidsongeschikt en gedeeltelijk blijvend invalide. De verzekeringsmaatschappij “biedt” slechts een gedeeltelijke schadeloosstelling van € 45.000. Door tussenkomst van de letselschade-advocaat kan het inkomstenverlies 100 % gedekt worden door een schadeloosstelling van € 220.000 bovenop de WAO-uitkering.

Bellen Na Schade

Autobestuurder ontvangt smartengeld

Door een Frans verkeersongeval loopt de bestuurder van een auto zeer zwaar lichamelijk- en hersenletsel op met 65% blijvende invaliditeit. De vier passagiers komen om het leven. Hun nabestaanden ontvangen allen smartengeld en vergoeding van het verlies aan inkomsten. De bestuurder wordt strafrechtelijk vervolgd voor “dood door schuld” maar door tussenkomst van een van onze gespecialiseerde Franse letselschade-advocaten en een lokale verkeersongevallen-expert volgt vrijspraak (het ongeval was niet te vermijden wegens olieplas op autoweg).

De bestuurder ontvangt een schadeloosstelling voor zijn blijvende invaliditeit en inkomstenverlies, geleden pijn en smart en een vergoeding voor gedeeltelijke afhankelijkheid van hulp van derden. In totaal € 745.000. Zijn echtgenote en kinderen ontvangen ook smartengeld.

Motorrijder krijgt te weinig van verzekeraar

Een man van 24 jaar krijgt een eenzijdig ongeval op de motorfiets met als gevolg een dwarslaesie en 100 % blijvende invaliditeit. Daardoor wordt hij in hoge mate afhankelijk van de hulp van derden. Via de inzittendenverzekering heeft hij recht op een contractuele dekking van de schade. De verzekering biedt € 215.000,= maar na tussenkomst van onze Franse schade-expert en letselschade -advocaat wordt € 475.000,= uitgekeerd

Meer praktijk voorbeelden vindt u in onze weblog